Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. T. Spychały w Dąbrówce Wlkp.

RZPiT

Zachowanie polskich tradycji, zwyczajów i obrzędów, strojów ludowych w Dąbrówce Wielkopolskiej od zawsze stanowiły manifestację tożsamości narodowej.

Początki Zespołu sięgają 1923 roku, kiedy to we wsi powstała kapela koźlarska, pod kierunkiem koźlarza Wincentego Szymona Dudka. Powstał również chór i zespół taneczny. Na program zespołu początkowo składały się tańce i piosenki dąbrowieckie. Do wybuchu II Wojny Światowej, która przerwała działalność zespołu odbyło się około 30. Występów.

Po wojnie pierwszy historyczny występ Zespołu odbył się w sali wiejskiej w Dąbrówce podczas akcji weryfikacji ludności w 1945 r., ochraniając polskich mieszkańców Dąbrówki przed planowaną akcją wysiedlenia do Niemiec. W tym samym roku Zespół wystąpił na pierwszych dożynkach w Gorzowie Wlkp. Po tym występie nastąpiły kolejne – m. in. na Kongresie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie, w 1945 r.

Lata 1956-1964 były okresem niepomyślnym dla Zespołu, który nie mając organizatora, stałej siedziby i środków finansowych przeżywał ciągłe zmiany kadrowe.

Sytuację zmieniła Wojewódzka Poradnia Kulturalno-Oświatowa w Zielonej Górze, która skierowała do pracy z Zespołem choreografa. W wyniku systematycznej pracy z Aliną Cieślińską i kierownikiem Tomkiem Spychałą podniósł się poziom artystyczny zespołu.

Wspomniany Tomek Spychała szczególnie zasłużył się w organizacji pracy grupy. Tańczył od 1953 r., a od 1963. był jego kierownikiem. Przez wszystkie te lata przygrywała kapela koźlarska pod przewodnictwem Wincentego Kleszki.

Zespół w 1983 r. za swoją działalność otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki. W 1984 r. został laureatem nagrody im. Oskara Kolberga, a w 1985 r. odznaczono go Krzyżem Kawaleryjskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uznaniu nieocenionych zasług i w hołdzie pamięci Tomka Spychały (1934 – 1997) – członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Dąbrówce Wielkopolskiej postanowili, że od 27 czerwca 1998 r. Zespół będzie nosić imię Tomasza Spychały.

Obecnie RZPiT im. T. Spychały składa się z grupy dorosłej i dziecięcej, którymi kieruje Marek Spychała. Z zespołem nierozerwalnie związana jest kapela koźlarska. 16 sierpnia 2005 roku grupy folklorystyczne działające w Dąbrówce Wielkopolskiej zawiązały Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej, któremu przewodniczy Agnieszka Budych, a sekretarzem jest Aniela Trwatwal. Celem Stowarzyszenia było (bo niestety już nie istnieje) zachowanie i ocalenie od zapomnienia dawnych dąbrowieckich tradycji.

Od 2017 r. zespół przynależy do Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, który organizuje jego pracę i czuwa nad występami.

Kontakt: 

Zbąszynecki Ośrodek Kultury

Ul. Wojska Polskiego 18

66-210 Zbąszynek

Tel. 68 3849 607

 

Poniżej akt nadania imienia zespołowi:Informacje pyrzygotowała Magdalena Pietras.