Archiwum aktualności

2017-01-25, Kategoria: Aktualności

Sprawozdanie Sołtysa oraz wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej


Sprawozdanie Sołtysa oraz wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

24 stycznia odbyło się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Sołtys, który zwołał zebranie przedstawił rozliczenie budżetu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Wielkopolska za 2016 rok oraz plany związane z rokiem 2017. 

Po sprawozdaniu odbyło się głosowanie i zebranie wiejskie przyjęło je znakomitą większością głosów.

Podczas spotkania miały miejsce także wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Dąbrówki Wielkopolskiej po rezygnacji z niej Sebastiana Kaczmarka i Pawła Bimka.

Zgłoszono dwóch kandydatów: Leszka Parandyka oraz Wojciecha Wittke, którzy dostali odpowiednio 37 i 13 głosów przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania. Tym samym zostali wybrani jako nowi przedstawiciele sołectwa w Radzie Sołeckiej.

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski mówił między innymi o planach Gminy dotyczących naszej miejscowości. Była mowa o remoncie części ulicy Małej (planowany przetarg w lipcu tego roku, a realizacja w jesieni), wyczyszczeniu stawu (o ile ruszy konkurs w Urzędzie Marszałkowskim) oraz chociażby o remoncie ulicy Dworcowej, któa jest droga powiatową. Mieszkańcy zaś zgłaszali potrzebę remontu ulicy Chlastawskiej, przy której powstają nowe domy.

Sołtys w planie na 2017 rok zgłosił potrzebę remontu chodnika od szkoły do skrzyżowania z ulicą Poznańską.

comments powered by Disqus