Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła

Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła

ul. Piastowska 37
66-210 Dąbrówka Wielkopolska

http://szkolarodla.edupage.org/

 

Historia Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej wiąże się z wieloletnią  walką o polskość mieszkańców Dąbrówki.

Ludność polska przez długie lata zmagała się z bezwzględną polityką Niemiec, dążących do zgermanizowania ludności. Walka Polaków przybierała różne formy, a podstawową z nich było dążenie do utworzenia polskiej szkoły.

      Po I wojnie światowej mieszkańcy wsi uzyskali zgodę na nauczanie religii w języku polskim. Nie poprzestali jednak na tym i wystąpili z żądaniem wprowadzenia w swojej szkole nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W 1920 roku wprowadzono do programu nauczania język ojczysty. Nie było to zbyt wiele, ale dawało nadzieje na otwarcie polskiej szkoły.

      Dnia 10 czerwca 1929 roku zostaje w Dąbrówce założona i otwarta szkoła polska, której kierownictwo objął August Wagner. Władze pruskie nie przydzieliły jednak żadnego lokalu na potrzeby szkoły, sądząc, że tym sposobem uniemożliwią jej zorganizowanie. Pomimo tych trudności otwarcie szkoły nastąpiło. W 1920 roku do szkoły polskiej uczęszczało 123 dzieci. W latach następnych liczba uczniów nie zmieniła się. Dzięki powstaniu polskiej szkoły Dąbrówka Wielkopolska stała się ośrodkiem polskości na Pograniczu. Mieszkańcy wsi ciągle marzyli o własnym budynku szkolnym. Gospodarze polscy postanowili wybudować go własnym kosztem. Zakupili plac pod budowę, zgromadzili część materiałów, jednak władze niemieckie nie udzieliły zezwolenia. Jako następstwo sytuacji między Polską a Niemcami , zapadła decyzja 29 września 1939 roku o zawieszeniu działalności polskich szkół. W ciągu kilku dni września nauczyciele prowadzili jeszcze zajęcia , po czym zostali aresztowani. W czasie II wojny światowej polskie dzieci musiały uczyć się w niemieckich szkołach.

      Takie nauczanie trwało aż do wyzwolenia. W kilka dni po wyzwoleniu Dąbrówki mieszkańcy rozpoczęli starania o otwarcie szkoły. Kuratorium Szkolne w Poznaniu wyraziło zgodę i dnia 21 marca 1945 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność. Dzieci uczyły się w budynku dawnej szkoły niemieckiej. W roku szkolnym 1945/46 rozpoczęło naukę 180 uczniów w czterech klasach.

      Na przestrzeni 20 powojennych lat liczba uczniów i nauczycieli ciągle wzrastała, a warunki pracy i nauki stały się coraz bardziej uciążliwe. Dzieci uczyły się w starym budynku szkolnym, a także w miejscowym pałacu.

      Dwadzieścia lat po wojnie na murach szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, na której widnieje napis „W tym budynku w dniu 21 marca 1945 roku otwarto pierwszą po wyzwoleniu na Ziemi Lubuskiej szkołę podstawową”. W tym samym dniu, czyli 21 marca 1965 roku została otwarta Izba Pamiątek Regionalnych zorganizowana przez panią Wandę Chełkowską- długoletnią nauczycielkę dąbrowieckiej szkoły.

      28 maja 1985 roku delegacja w składzie Edmund Błoch, Tomasz Spychała, Izydor Budych i dyrektor szkoły Zbigniew Lang przeprowadziła rozmowę z wojewodą i kuratorem oświaty. W wyniku tego spotkania ustalono, że nowa szkoła powinna być otwarta w 60 rocznicę powstania polskiej szkoły w Dąbrówce Wielkopolskiej. Zaangażowanie mieszkańców w starania o budowę nowej szkoły jest godne podziwu i jest wyrazem dbałości o lepsze warunki nauczania. Dowodzi to, że tradycje doceniania ważności oświaty przechodzą w Dąbrówce z pokolenia na pokolenie. Budynek szkoły powstał w ciągu dwóch lat. Trwałym pomnikiem jest szkoła, której symbolem stało się Rodło- znak świadomości narodowej i dumy Polaków. Uczniowie mają do dyspozycji różne pomieszczenia, które umożliwiają rozwijanie zainteresowań i zapewniają opiekę. Funkcjonuje stołówka szkolna, świetlica, czytelnia, sala telewizyjna, klaso pracownie, gabinet dentystyczny oraz sala do gimnastyki korekcyjnej z pełnym wyposażeniem.

      W 70. rocznicę powstania szkoły polskiej przekazano szkole sztandar ufundowany przez uczniów, rodziców i całe społeczeństwo Dąbrówki Wlkp.

   Od 2007roku szkoła zostaje sukcesywnie  modernizowana i doposażana. Uczniów obowiązują mundurki szkolne z tarczą-logo rodła. Powstają nowe boiska sportowe, plac zabaw i pracownie komputerowe. W  salach lekcyjnych funkcjonują komputery z internetem. 2 sale lekcyjne są wyposażone w tablice interaktywne. Wykonano remonty łazienek i odmalowane zostały wszystkie pomieszczenia i klatki schodowe. Duży wkład pracy włożyli również rodzice: malowanie klas,     odnowienie ławek i  umeblowanie gabinetów i sal lekcyjnych. Dzięki staraniom rodziców wszyscy uczniowie posiadają szafki indywidualne. Z projektów pozyskano wyposażenie szkoły i pomoce dydaktyczne.  W roku szkolnym 2010/2011 zapisano do I klasy 5 uczniów. Więcej w  roczniku  z obwodu nie było. Wahały się losy uruchomienia oddziału. Dzięki decyzji podjętej przez rodziców dzieci młodszych z rocznika 2005 sześcioro i rodziców z poza obwodu szkoły troje. Uruchomiono klasę pierwszą w liczbie 14 uczniów.

Uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania sportowe, muzyczne i plastyczne na zajęciach pozalekcyjnych. Powstało miasteczko ruchu drogowego. Szkoła z projektu pozyskała 10 rowerów i 20 kasków rowerowych. Obecnie uczniowie mają do dyspozycji 16 rowerów. Od 2012 roku zaczęły się odbywać zajęcia nauki gry na instrumentach ludowych: skrzypce, klarnet, sierszenki, mazanki, kozioł. Zapisało się 22 uczniów ze szkół podstawowych gminy Zbąszynek. Zajęcia prowadzi mistrz Jan Prządka. Zakupiono instrumenty 4 skrzypce, 2 klarnety, 1 sierszenki, 1 kozioł. Uczniowie w strojach ludowych prezentują  kulturę dąbrowiecką na ważnych uroczystościach w różnych zakątkach kraju. Uczniowie naszej szkoły od 2008 roku biorą aktywny udział w Sejmikach Młodzieży Polskiej w Zakrzewie.  Dbają o Izbę Pamiątek Regionalnych: dokonując archiwizacji eksponatów  oprowadzając gości i wycieczki zorganizowane.

Historia tej szkoły uczy patriotyzmu i budzi satysfakcję z tego, że jesteśmy Polakami.

dyrektor szkoły mgr Ewa Kubicka