Projekt Let’s build Bridges „Budujmy mosty”


Let's bulid bridgesTermin: Sierpień 2013- wrzesień 2015

Cele główne - Co oznacza w naszym projekcie budowanie mostów?

Tytuł naszego projektu określa symbolicznie  główne jego  cele, które można podzielić na  dwa obszary tematyczne połączone troską  o człowieka dziś i  człowieka jutro. Troską o jego szczęśliwe życie na Ziemi niezależnie od podziałów administracyjnych, społecznych, kulturowych, geograficznych  i religijnych czy jakichkolwiek innych. Osiągnąć  ten cel możemy poprzez  działania mające na celu rozwijanie w przyszłych dorosłych świadomości, wiedzy, umiejętności społecznych, znajomości innych kultur i religii, uwarunkowań historycznych, a przede wszystkim przez poznanie  tego innego człowieka podczas wspólnej pracy i działaniach.

Partnerzy projektu  Comenius Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015  „Let’s build Bridges”

1. Grundschule Treuchtlingen

Niemcy , 91757 Treuchtlingen ,  Hochgerichtstraße  5, kraj związkowy: Bawaria,

tel. 0049-9142-8719, email: grundschule.treuchtlingen@t-online.de

2. Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

Węgry – 7150 Bonyhad, Fay ltd 34

Email: igazgato@vmisk.sulinet.hu, Strona web: www.boni.info.hu

3. PİRİ MEHMET PAŞA ORTAOKULU

Turcja –68100  Aksaray , Taşpazar mah. 868.sok.No:61,

4. Istituto Comprensivo M.L.Niccolini

Włochy -56038  Ponsacco – Pisa, Via Melegnano 107

Region: Toskania

Strona Web: www.icniccolini.it,

5. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej

Polska – 66-210 Dąbrówka Wielkopolska , ul. Piastowska 37

Email: szkola_rodla@poczta.onet.pl Strona web:  szkolarodla.edupage.org, Koordynator; Iwona Urbaniec

Wspólnie zaplanowaliśmy na dwa lata współpracy następujące zadania:

I. Budujmy mosty do lepszej przyszłości – obszar ekologiczno - etyczny

 • „Ekopodróż po Europie czyli zbieramy kilometry” - celem głównym w  zakresie tego  obszaru jest ratowanie naszych zasobów  naturalnych poprzez :  unikanie korzystania z samochodów i innych pojazdów w celu  zredukowanie emisji spalin .
 •  „Produkty regionalne” - celem działań jest poznanie  najbardziej typowych dla regionów  szkół partnerskich produktów kultury materialnej i niematerialnej.  Dodatkowo uświadamianie wychowankom wpływu gospodarki wytwórczej na zrównoważony rozwój . Rozpoznanie produktów regionalnych i ich nabywanie w swoim otoczeniu od rodzimych producentów wspiera nie tylko  wspierania  lokalną gospodarkę ale daje  możliwość sprawdzenia jakości  danego produktu i sposobu jego uzyskania.
 • „Kalendarz Ekologiczny” - celem jest poznawanie i wdrażanie sposobów na oszczędzanie zasobów naturalnych naszej planety, zwłaszcza na oszczędność energii i wody oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie kalendarza z sugestiami i pomysłami na poznanie i utrwalanie nawyków  i  zachowań  przyjaznych dla środowiska.
 • Sprzątanie Świata – Segregowanie śmieci -  Poznawanie możliwości recyclingu odpadów i sposobów na ograniczenie produkcji śmieci  poprzez: poszukiwanie  pomysłów i sposobów na ich ograniczenie ich produkcji oraz ich wtórne wykorzystanie, segregując odpady, poznając zróżnicowane możliwości coraz lepszego ich wykorzystania. Podsumowanie:  dzień projektowy, w którym uczniowie  sprzątają środowisko w pobliżu szkoły, zwiedzają pobliski zakład przetwarzający  odpady, spotykają się z przedstawicielem firmy przetwarzającej odpady.
 • „Sztuka ze  śmieci” – wystawa zdjęć dzieła  sztuki z odpadów materiałowych i makulatury,
II. Budujmy mosty z serca do serca – obszar społeczno- socjalny – duchowy
 • Piszemy listy  -  korespondencyjne  zawieranie znajomości z uczniami szkół partnerskich, utrzymywanie ciągłego  kontaktu między uczniami / nauczycielami przez:  portal eTwinning, wizyty i spotkania robocze, wideokonferencje, chat, a zwłaszcza  korespondencję listową tradycyjną pocztą i pocztą wirtualną grupową i indywidualną , wymianę materiałów  a na koniec poszukiwanie przyjaciół.
 • „Maskotka w podróży”  - Każda szkoła wybrała dla siebie postać – maskotkę, która podróżuje  od  jednej szkoły partnerskiej  do następnej  i zbierać informacje na temat codziennego życia w danej szkole. Zapisuje je w postaci pamiętnika, który wraca do rodzinnej szkoły i służy jako materiał poznawczy .
 • TOP 10 (Top ten) -  słownik (w tym cyfrowy dźwięk i rysunki), w językach angielskim i wszystkich partnerów , który  zawiera podstawowe słowa i zwroty potrzebne do nawiązywania pierwszych kontaktów.
 • Oto ja i mój most”  - tworzenie przez uczniów własnych dróg komunikacji z drugim człowiekiem. Wykorzystanie swoich możliwości i umiejętności, talentów i zainteresowań.  W efekcie czego powstaną  na przykład teksty, piosenki, prace plastyczne, układy choreograficzne, wypowiedzi ustne, plakaty, napisy, hasła, zawołania, itp.
  Podsumowaniem będzie dzień projektowy, podczas którego   uczniowie będą czytać  i prezentować pomysły swoje i Partnerom na terenie swojej szkoły i środowiska lokalnego,   wszystkim uczniom/ nauczycielom/ rodzicom.  Każdy uczeń będzie zaangażowany w zależności od jego / jej umiejętności
 • Let’s paint  bridges- wspólne malowanie mostu na fasadzie szkoły. Celem jest pozostawienie śladu po zrealizowanym projekcie, wspólna akcja artystyczna uczniów, nauczycieli, gości, mieszkańców .
 • Comenius w Dąbrówce  Wielkopolskiej –  8 maja 2015 - święto szkoły – Noc Muzeów – spotkanie dla uczniów, nauczycieli, rodziców, całego środowiska lokalnego, prezentacja lokalnych produktów materialnych i niematerialnych, historii, dorobku kulturalnego, wspólna zabawa, rozmowy, integracja międzyludzka, międzypokoleniowa.

W ramach projektu organizujemy   prawdziwe i wirtualne spotkania w Internecie  przez Skypea. Dzięki temu poznajemy się lepiej,  łamiemy uprzedzenia i  patrzymy w przyszłość bardziej optymistycznie. Żyjemy w tym samym świecie, więc każdy jest zobowiązany do ochrony przyrody w przyszłości.  Nasze działania maja na celu zarówno dbałość o środowisko i jak i o ludzi , całe pokolenia, aby żyły ze sobą w pokoju.

Zrealizowane działania :

1.  Konkurs na Logo –  zaprojektowano, przeprowadzono konkursy w szkołach wybrano wspaniałe logo projektu;

2.  Maskotka - ambasador szkoły – Gościem naszym były maskotki z Niemiec, Węgier, Włoch . Uczestniczyły w życiu szkoły, zabierane były przez dzieci na różnorodne imprezy szkolne i pozaszkolne. Gościły w prywatnych domach. Dzieci po spotkaniach w przeróżny, wybrany przez siebie sposób  relacjonowały te wizyty i spotkania. Tak powstały multimedialne pamiętniki, przywożone przez nauczycieli ze spotkań projektowych , z którymi  uczniowie mogą się zapoznawać.

3. TOP 10 – słownik zwrotów praktycznych -  wspaniała pomoc dydaktyczna do początkowej nauki języków naszych partnerów. Ilustrowany przez same dzieci, dźwiękowy słowniczek obejmujący podstawowe, wybrane przez samych uczniów zwroty i wyrażenia.

4. Produkty regionalne  - prezentacja Powerpoint przedstawiająca produkty regionalne.

5. Kalendarz ekologiczny – kalendarz na rok 2015, ilustrowany przez uczniów ze szkół partnerskich.

5. Zbieranie kilometrów – ochrona środowiska naturalnego, unikanie korzystania z samochodów /chodzenie na   piechotę, zmniejszenie  emisji  spalin

6. Oszczędność  zasobów naturalnych  oszczędzanie energii elektrycznej i wody   - kalendarz pomysłów na rok szkolny 2014/2105

 7. Sztuka ze śmieci  - wystawa zdjęć
Działania w trakcie realizacji :

8. Zbieranie i segregowanie śmieci – uczniowie przez dwa tygodnie segregowali śmieci , które odebrane zostały przez firmę Wexpool. Planujemy spotkanie ze specjalistą w celu stworzenia raporu na temat: Jak ograniczyć produkcje śmieci oraz sposoby ich ponownego wykorzystania.

9. Mosty z serca do serca – tworzenie indywidualnych dróg poznania  drugiego człowieka. Uczniowie tworzą teksty, prezentacje, filmiki , choreografię, prace plastyczne, nagrania wypowiedzi, przedmioty, kompozycje muzyczne , instalacje, zdjęcia , potrawy itp.

10. Noc Muzeów – wydarzenie  kulturalne - spotkanie z mieszkańcami wsi i najbliższego otoczenia oraz gośćmi ze szkół partnerskich w celu prezentacji naszego dorobku kulturalnego: koncert, prelekcje, wystawy, i In.

11. Spotkanie projektowe – wizyta 16 gości z 5 szkół partnerskich w naszej szkole, której celem jest pokazanie gościom naszego kraju, regionu, szkoły, kultury, historii. W spotkaniu wezmą udział władze naszej gminy i województwa, nauczyciele, uczniowie ,rodzice i wszyscy zainteresowani.

 


Nasza wspólna motywacja do pracy projektowej:
1)  poznać siebie.
2) współpracować w działaniach dotyczących rozwijania osobowości , człowieczeństwa ,  przyjaźni i miłości na świecie
3) wykorzystywać różne  metod dydaktyczne, za zwłaszcza integrację i inkluzję
4) zachęcać do nauki języków obcych.
5)  wspierać tworzenie innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego.
6) wspierać zróżnicowane  kształcenie (indywidualizację),  live skills   i rozwijać  integrację społeczną .

 Każde dziecko będzie zaangażowany w zależności od jego / jej umiejętności i możliwości intelektualnych, fizycznych, psychicznych i emocjonalnych oraz indywidualnych zainteresowań.

Gdyż:

"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało"

 

Projekt zrealizujemy  w ramach regularnych lekcji oraz podczas zajęć pozalekcyjnych/
Włączenie treści projektowych do programów nauczania:

Nauki ścisłe (matematyka, przyroda)

- znaczenie wody na świecie; - poznać  zasoby energii i wody; sposób możemy uzyskiwania  różnego rodzaju energii (słońce, wiatr ...); - poznanie  produkty regionalne; - jednostki miary i skali mapy (poprzez zbieranie km); - sposoby  recyklingu i zapobiegania powstawaniu odpadów; - znaczenie czystego środowiska

Język ojczysty i języki obce

- słuchanie pieśni i piosenek z krajów partnerskich w ramach Comenius ; - poznawanie i pisanie tekstów (bajki, legendy, przysłowia, wiersze, raporty, listy, raporty gazety ...); - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (poprzez czat lub pisanie listów do partnerów; - Wymiana informacji na temat zwyczajów i obyczajów z uczniami partnerskich Comenius ; - tworzenie podstawowego  słownika zwrotów potrzebnych  do  komunikowania się ze sobą

Muzyka

- słuchanie muzyki, piosenki, rymowanki krajów partnerskich w ramach programu Comenius; - poznanie hymnów narodowych z krajów partnerskich

Sztuka

- Rozwój wyobraźni i kreatywności poprzez wykorzystanie różnych technik artystycznych  (tworzenia sztuki z odpadów, produkujących papier z starych papieru); - rozwój komunikacji wizualnej, dzięki  wystawom  zdjęć, rysunków, rzeźb i in.; - tworzenie plakatów lub logo

Edukacja społeczna (godz. wychowawcze, religia)

- poznawanie kultury krajów partnerskich; - poznawanie  innych ludzi i  akceptacja różnorodności kultur; ; poznanie  głównych zasad współżycia i poszanowania siebie; -budowanie uczuć  przyjaźni i współpracy w celu zbudowania pokoju; -  podstawowa  wiedza o  o krajach partnerskich:  położenie geograficzne, odnajdywanie krajów  partnerskich  na mapie, znajomość  kultury, życia codziennego.

 Informatyka

 -korzystanie z technologii  komputerowych ; - korzystanie z  poczty elektronicznej,