Archiwum aktualności

2015-01-27, Kategoria: Tablica ogłoszeń

Zebranie Sołeckie wybrało Sołtysa oraz Radę Sołecką na kolejne 4 lata.


Zebranie Sołeckie wybrało Sołtysa oraz Radę Sołecką na kolejne 4 lata.
27.01.2015 r., we wtorek, odbyły się dwa zebrania sołeckie. Na pierwsze, zwołane na godzinę 18:00 nie przyszła wymagana statutem sołectwa ilość osób, aby zapewnić kworum. Burmistrz będący przewodniczącym zebrania zwołał natychmiast kolejne na godzinę 18:30. Zgodnie ze statutem, na kolejnym zebraniu kworum nie było wymagane.

 

Przewodnictwo obrad przejął Sekretarz/Zastępca Burmistrza Pan Jak Makarewicz i przystąpił do realizowania porządku obrad.
Po wybraniu komisji skrutacyjnej (Sylwester Budych – Przewodniczący oraz Członkowie: Marek Pych i Piotr Spychała) przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Sołtysa Dąbrówki Wielkopolskiej. 

Zgłoszony został tylko jeden kandydat – Piotr Kociołek. Po głosowaniu okazało się, że głosowało na niego 45 osób przy 9 głosach negatywnych (głosowały 54. osoby).

Do Rady Sołeckiej zgłoszono 9. kandydatów (wg kolejności zgłoszeń). Wyniki po głosowaniu (głosowało 49 osób):
1. Mieczysław Połomka (20 głosów)
2. Dominik Gołek (31 głosów)
3. Karolina Musielak (23 głosy)
4. Leszek Parandyk (22 głosy)
5. Sebastian Kaczmarek (26 głosów)
6. Bogusław Jędrasiak (26 głosów)
7. Paweł Bimek (25 głosów)
8. Grzegorz Budych (34 głosy)
9. Mirosława Materna (20 głosów)

Tym samym nowy skład Rady Sołeckiej w Dąbrówce Wielkopolskiej to:
1. Dominik Gołek
2. Karolina Musielak
3. Sebastian Kaczmarek
4. Bogusław Jędrasiak
5. Paweł Bimek
6. Grzegorz Budych

Wybranemu Sołtysowi i Członkom Rady Sołeckiej Gratulujemy!

fot. zbaszynek.pl

comments powered by Disqus