Przedszkole Niepubliczne

Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp. dba o zaspakajanie potrzeb dzieci i spełnienie oczekiwań środowiska.

Każde dziecko jest niepowtarzalne i wyjątkowe, dlatego też staramy się, by były one wyposażone w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole oraz dorosłym życiu.

W pracy z dziećmi zwracany uwagę na:

 • respektowanie praw dziecka,
 • dbanie o zaspokajanie ich potrzeb,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo,
 • otwartości, kontakty z innymi ludźmi,
 • patriotyczną oraz twórczą postawę wobec otaczającego świata,
 • wrażliwość,
 • odróżnianie dobra od zła,
 • tolerancję,
 • poznawanie siebie i innych, współpraca w grupie,
 •  kształtowanie pozytywnych systemów wartości. 

Nasza praca ukierunkowana jest na rozwój społeczny, emocjonalny, ruchowy dziecka. Dbamy również o rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci w oparciu o teorię H. Gardnera w związku z tym prowadzone są zajęcia: językowe, matematyczne, teatralno – ruchowe, przyrodnicze, muzyczne i plastyczne.

Podejmujemy inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiadamy na potrzeby. Ważnym elementem w pracy Przedszkola jest udział w realizacji lokalnych planów i programów.

 Niezwykle ważna jest dla Nas współpraca z rodzicami oraz to, że możemy nazywać ich „Przyjaciółmi Przedszkola”!

 Staramy się kształtować wszechstronny  rozwój dzieci uwzględniając i nade wszystko rozwijając ich zdolności, zainteresowania i umiejętności, co potwierdzaja podczas występów, imprez, zajęć otwartych.

Pragniemy aby dzieci znały i rozumiały kulturę i dziedzictwa własnego regionu, potrzebę dbania o środowisko a także, aby nie obawiały się występować publicznie, reprezentować grupę oraz przedszkole.

W Przedszkolu funkcjonują dwa oddziały: „Biedroneczki” (3, 4 – latki) oraz „Żabki” (5, 6 – latki).

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. dzieci spożywają dwa posiłki (śniadanie i dwudaniowy obiad).

 Zajęcia dodatkowe:

 • Religia
 • J. angielski
 • Zajęcia logopedyczne
 • Od kilku lat działa grupa taneczna „Biedroneczki”.
 
Przedszkolaki codziennie wychodzą na spacery, poznają przyrodę, stają się "Przyjaciółmi Przyrody"!

 

Dane kontaktowe:

Tel: (0-68) 38 40 177

Dąbrówka Wlkp.

ul. Piastowska 37

66-210 Zbąszynek