Archiwum aktualności

2015-02-20, Kategoria: Aktualności

Kolędy i pastorałki na ludową nutę


Kolędy i pastorałki na ludową nutę
Kolędy są takie „ludzkie”, rodzinne, swojskie i bliskie wszystkim. Także ich forma literacka sprawia, że są one chętnie wykonywane. Na ich przetrwanie miała wpływ przebogata i ciągle odnawialna forma muzyczna. My jednak chcemy śpiewać i grać je tak, jak śpiewali i grali je nasi przodkowie, czyli kolędy i pastorałki na ludową nutę!”. Tymi słowami rozpoczął się 28 stycznia b.r. koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce Wlkp., pod kierunkiem dyrektor Ewy Kubickiej i Eugeniusza Trochanowskiego.
Wśród zaproszonych gości uczestniczących w koncercie byli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który dokonał oficjalnego otwarcia koncertu, sołtys wsi Piotr Kociołek, dyrektor ZOK Malwina Kubicka, historyk Ziemi Lubuskiej Zbigniew Skoczylas, dziennikarz Radia Zachód Donat Linkowski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Dąbrowieckiej Agnieszka Budych, przedstawiciele lokalnych mediów, radni Gminy Zbąszynek, uczniowie i dyrektorzy szkół z Gminy Zbąszynek oraz Nowego Kramska i Podmokli Małych.
 
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały, a zaraz za nimi Dąbrowiecka Schola, prezentująca kolędy śpiewane gwarą.
 
W dalszej części spotkania, po przywitaniu gości przez Burmistrza Wiesława Czyczerskiego, dyrektor Ewa Kubicka, Burmistrz oraz sołtys Piotr Kociołek złożyli podziękowania i upominki na ręce mistrza Jana Prządki, Prezesa Stowarzyszenia Muzyków Ludowych ze Zbąszynia za propagowanie i rozwijanie umiłowania do muzyki ludowej, zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem folkloru Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, edukację i kultywowanie gry na instrumentach ludowych oraz przenoszenie tradycji w zakresie muzyki ludowej na młodsze pokolenia oraz życzyli dalszej owocnej twórczości i osiągania założonych celów. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ze Zbąszynia obchodziło w 2014 roku 55-lecie swego istnienia.
Następnie na scenie pojawili się kolejno: Grupa kolędnicza ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Wiolinki z Nowego Kramska, Grupa kolędnicza z Kosieczyna, Grupa kolędnicza z Podmokli Małych i Mali Muzycy Ludowi ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. śpiewając znane kolędy i grając na instrumentach ludowych.
 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Wlkp.
 
opis: www.zbaszynek.pl, foto: Marek Pych

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus