Tablica ogłoszeń

2016-02-19, Kategoria: Tablica ogłoszeń

Konsultacje z Policją na spotkaniu wiejskim.


Konsultacje z Policją na spotkaniu wiejskim.

Już w czwartek 25 lutego o godzinie 18:00 będzie można porozmawiać z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie o zagrożeniach jakie znajdują się wokół nas. Policjanci będą konsultowali tzw. „Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce ”. Oczywiście w zakresie naszego powiatu.

Wszyscy, którzy przyjdą na spotkanie będą mieli możliwość wniesienia uwag do przedstawionego zarysu mapy. Policjanci czekają na pytania i spostrzeżenia mieszkańców Dąbrówki Wielkopolskiej.

Jeszcze mały cytat ze strony świebodzińskiej policji:

Jedną z form komunikacji pomiędzy Policją a społeczeństwem są konsultacje społeczne poświęcone zapowiedzianej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Projekt zakłada zgromadzenie i poddanie analizie wszelkiego rodzaju informacji, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W procesie tworzenia mapy zagrożeń po za wiedzą i danymi jakimi dysponuje Policja, bardzo ważne są sygnały i informacje płynące od  instytucji, mediów oraz społeczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu, Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie w porozumieniu z lokalnymi samorządami przygotowała spotkania poświęcone mapie zagrożeń powiatu świebodzińskiego.

comments powered by Disqus